Category: Sách khảo cứu

Gia Long và người Pháp 1

Gia Long và người Pháp

Gia Long – Nguyễn Ánh là vị vua có công khi thống nhất Việt Nam sau gần 300 năm chia cắt và chiến tranh kể từ thời Nam Bắc triều tới hết thời Tây...