Thánh địa Mỹ Sơn

Nhóm tháp A
Nhóm tháp A
Nhóm tháp A
Nhóm tháp B,C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp B, C, D
Nhóm tháp E
Nhóm tháp E
Nhóm tháp E
Nhóm tháp F
Nhóm tháp F
Nhóm tháp F
Nhóm tháp F
Nhóm tháp K

Khung cảnh quanh thánh địa

Một vài thông tin về thánh địa Mỹ Sơn:
1. Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km, cách Hội An khoảng 45 km.
2. Giá vé tham quan: 100.000 VNĐ/ người Việt Nam, 150.000 VNĐ/ người nước ngoài.
3. Giờ mở cửa: từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *